Skip to main content

Parth Sain Ffraid

Mae parth gwasanaeth Sain Ffraid yn cysylltu penrhyn Tyddewi â dinas fach fach fywiog Tyddewi, a phentrefi arfordirol trawiadol Bae Sain Ffraid â thref sirol brysur Hwlffordd.

Mae cysylltiadau â gwasanaethau rheilffyrdd a gwasanaethau bws ar gael yn Hwlffordd.

Mae parth Sain Ffraid yn cynnig teithiau i gymudwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener gan sicrhau y byddant yn cyrraedd Hwlffordd am 0830 ac yn dychwelyd adref am 1730.

Dim ots beth yw diben eich taith, gallwch archebu i gael eich codi neu eich gollwng unrhyw le yn y parth Sain Ffraid sy’n cael ei ddangos ar y map yn ystod yr oriau gwasanaeth isod. Gall Fflecsi eich hebrwng yno a’ch dychwelyd eto:

Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener 07:30 i 12:30
16:30 i 18:30
Dydd Mawrth, Dydd Lau 07:30 i 10:30
12:45 i 14:45
16:30 i 18:30
Dydd Sadwrn 10:30 i 12:30
15:30 i 17:30

Cwestiynau?